وایت برد آنلاین

یکی از ابزار هایی که واقعا موزد نیاز کلاس های آنلاین می باشد وایت برد آنلاین است که استفاده آن هم راحت باشد . نمونه زیر به من بسیار کمک کرده …امید که بدرد شما نیز بخورد. ( معرفی از خسروتاش)

لینک مستقیم

whiteboard

راهنما به صورت فیلم