دست سازه احتمال کدوم پیشامد بیشتره؟🌸پرنیان میر زاهد پایه هفتم دبیرستان دکتر باهنر منطقه ۵ تهران دبیر خانم شکری