بایگانی دسته: ریاضی دوازدهم

بازی آموزشی untangle

بازی آموزشی آن تنگل بر اساس ایده های درس ریاضیات گسسته پراف های هامن و اویلری شکل گرفته . اما برای هر سنی مناسب است. روش ان اموزش غیر مستقیم است و بکار گیری هوش هیجانی

در مورد pc ها با اینترنت اکسپلورر به راحتی باز می شود . کروم جدیدا بالا نمیاد

proof

اثبات هایی بیشتر متناسب سال دهم به بالا تا 99 سال

دو اثبات از فرمول تصاعد هندسی ( معمولی تشابه)

زیبارترین اثبات های جهان(2)

زیباترین اثبات های جهان(1)

حد مجموع

اثبات های بی کلام بسیار زیبا

Gerwien’s Simultaneous Dissection of Three Triangles of Same Area #khosrotash

|sinx-siny|<|x-y|

معمای تبدیل یک مربع به سه مربع یکسان