ساخت اینفوگرافیک

امروزه نقش اینفو گرافی در هز زمینه آموزشی و کاری رو به فزونی است … در اینجا چند سایت با گلتفرم های آماده و رایگان خدمت تان معرفی می شوند که می توانید با انها کارهای موجه ای بسازید. (معرفی از خسروتاش)

https://www.canva.com/

https://piktochart.com/

https://infogram.com/

https://www.befunky.com/

https://venngage.com/

https://genial.ly/