هندسه تخم مرغ

جالب است بدانید که هیچ چیزی را نمی توان در طبیعت پیدا کرد…که ریاضیات در آن نقشی نداشته باشد .

در اینجا ابعاد یک تخم مرغ را به صورت نسبت طلایی یا همان عدد فی بیان کرده ام. امید که برای تان آموزنده و جالب باشد

دیدگاهتان را بنویسید