بایگانی دسته: ریاضی یازدهم

Image processing

پردازش تصویر به زبان ساده

پردازش تصویر (به انگلیسی: Image processing) امروزه بیشتر به موضوع پردازش تصویر دیجیتال گفته می‌شود که شاخه‌ای از پردازش سیگنال است که با پردازش سیگنال دیجیتال که نماینده تصاویر برداشته شده با دوربین دیجیتال یا اسکن شده توسط اسکنر هستند سر و کار دارد.

مطالب پایه

مورد نیاز همه دانش آموزا در هر سطح (مواردی که یادگرفتن آن سبب یادگیری بیشتر شما در سایر مطالب می شود) (یا برطرف کردن اشکالات کلیدی)

نابرابری (نهم به بالا)

تقسیم چند جمله ای بر چند جمله ای (نهم به بالا)

تقسیم چند جمله ای با ضریب منفی (نهم به بالا)

ساده سازی رادیکال های عددی (هشتم به بالا)

از قدر مطللق چی بیاریم بیرون ؟

شیرفهم کردن مفهوم قدر مطلق!!!!!!!!

یادگیری همیشگی جذر های مشهور (هفتم به بالا)

چرا عدد بتوان صفر میشه یک ؟

رسم رادیکال ایکس با نقطه یابی

اتحاد مزدوج

جزء صحیح

شامل دو فیلم از تعریف، معادله و نامعادله و رسم و…

توصیه : فیلم های مربوط به بدفهمی ها را ببینید

https://mathgifs.ir/category/بدفهمی ها/

معادله درجه 2 با روش کلی

proof

اثبات هایی بیشتر متناسب سال دهم به بالا تا 99 سال

دو اثبات از فرمول تصاعد هندسی ( معمولی تشابه)

زیبارترین اثبات های جهان(2)

زیباترین اثبات های جهان(1)

حد مجموع

اثبات های بی کلام بسیار زیبا

Gerwien’s Simultaneous Dissection of Three Triangles of Same Area #khosrotash

|sinx-siny|<|x-y|

معمای تبدیل یک مربع به سه مربع یکسان