تمرین ۳ صفحه ۱۴۵ پایه هشتم ،دبیرسرکار خانم خوش نیت از منطقه ۱۴

ثابت کنید کمانهای مساوی در یک دایره ،وتر های مساوی ایجاد می کنند،دبیر خوش نیت منطقه ۱۴

ثابت کنید وتر های مساوی در یک دایره کمان های مساوی ایجاد می کند دبیر خوش نیت منطقه ۱۴

یک دیدگاه در “تمرین ۳ صفحه ۱۴۵ پایه هشتم ،دبیرسرکار خانم خوش نیت از منطقه ۱۴”

دیدگاهتان را بنویسید