یک سوال باز پاسخ بسیار بسیار جالب

سوال اصلی این است که با یازده تا چوب خلال (کبریت یا …)چگونه یازده تا مربع داشته باشیم ؟

یادتان باشد تفکر واگرا در زندگی بسیار بدرد می خورد ولی هیچکس از روز اول تفکر واگرا ندارد، بلکه با تمرین و دیدن خلاقیت ها می تواند خلاق شود.

ابتدا فیلم سوال (بالایی ) و بعد از مدتی تلاش و فکر فیلم جواب(پایینی) را ببینید

دیدگاهتان را بنویسید