حل سوال بسیار زیبای باز پاسخ توسط دخترمون نگار بخشی زاده پایه هفتم دبیرستان آیین روشن منطقه ۳ دبیر خانم عرب اسدی