هندسه تخم مرغ

جالب است بدانید که هیچ چیزی را نمی توان در طبیعت پیدا کرد…که ریاضیات در آن نقشی نداشته باشد . در اینجا ابعاد یک تخم مرغ را به صورت نسبت طلایی یا همان عدد فی بیان کرده ام. امید که برای تان آموزنده و جالب باشد

All of animations

یادگیری ریاضی می توانید لذت بخش باشد، اگر محتوای ارایه شده به صورتی پویا ارایه گردد. انیمیشن های کوتاه می توانند اثر ساعت ها تدریس طاقت فرسا را یکجا داشته باشند و تاثیر بسیار طولانی مدتی نیز داشته باشند.

دانلودیجات Free download cheatsheets

khosrotash_algebra khosrotash_eqution khosrotash_geo1 khosrotash_integral khosrotash_integral2 khosrotash_laplalace khosrotash_proof khosrotash_shiftoffunctions khosrotash_stat khosrotash_trig1 khosrotash_trig2 khosrotash_volume khosrotash_volume1 khosrotash-algebra khosrotashtrigfigure LOGO trig_function_compare

مثال نقض

مثال نقض https://fa.wikipedia.org/wiki_.gif به مثالی که کلیّت یک حکم را از بین میبرد مثال نقض میگویند. – با استفاده از مثال نقض ثابت میکنیم که یک حکم همواره درست نیست. – اگر یک حکم فقط برای یک مثال،نادرست باشد؛درستی آن حکم نقض میشود. برای مثال در جمله تمام دانش‌آموزان تنبل هستند چون …