مثال نقض

 مثال نقض

https://fa.wikipedia.org/wiki_.gif

به مثالی که کلیّت یک حکم را از بین میبرد مثال نقض میگویند.
– با استفاده از مثال نقض ثابت میکنیم که یک حکم همواره درست نیست.
– اگر یک حکم فقط برای یک مثال،نادرست باشد؛درستی آن حکم نقض میشود.

برای مثال در جمله تمام دانش‌آموزان تنبل هستند چون تنبلی به همه دانش‌آموزان نسبت داده شده است اگر تنها یک دانش‌آموز پرتلاش وجود داشته باشد مثال نقض حکم کلی خواهد بود و حکم نادرست است.در واقع با یک مثال حکمی را نقض میکنیم که به آن مثال نقض میگویند.نکته اینجاست که با مثال میتوان نقض کرد ولی با مثال نمیتوان اثبات کرد که این مورد در هندسه مثال بسیار دارد.

به مثال هایی از این دست دقت بفرمایید ː

مثال ːحاصل ضرب هر دو عدد گنگ،عددی گنگ است

{\displaystyle {\sqrt {2}}\times {\sqrt {8}}={\sqrt {1}}6=4\not \in Q^{c}}

می بینید که حاصل ضرب دو عدد بالا یک عدد گویا شده است ، پس می توان این حکم کلی را رد کرد. در جقیقت به کمک یک مثال نقض توانسته این نادرستی یک حکم را ثابت کنیم.

مثالː تفریق دو عدد طبیعی،عددی طبیعی است.

این حکم صحیح نیست زیرا می توان به عنوان مثال نقض  عنوان کرد و نادرستی حکم را ثابت کرد.

مثال یا مربع هر عدد بزرگتر یا مساوی آن است.

می توان به عنوان مثال نقض عدد یک دهم را در نظر گرفت که این حکم کلی را نقض می کند.

In logic, and especially in its applications to mathematics and philosophy, a counterexample is an exception to a proposed general rule or law. For example, consider the proposition “all students are lazy”. Because this statement makes the claim that a certain property (laziness) holds for all students, even a single example of a diligent student will prove it false. Thus, any hard-working student is a counterexample to “all students are lazy”. More precisely, a counterexample is a specific instance of the falsity of a universal quantification (a “for all” statement).

In mathematics, this term is (by a slight abuse) also sometimes used for examples illustrating the necessity of the full hypothesis of a theorem, by considering a case where a part of the hypothesis is not verified, and where one can show that the conclusion does not hold.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *