ریاضی و فیزیک وعلوم و…

هذلولی امواج

لیساژو

هولوگرام چگونه کار می کند؟

کاربرد های روزمره بیضی، سهمی و هذلولی

اینرسی به زبان ساده

تعیین ارتفاع اهرام مصر با تشابه مثلث

مقاومت الکتریکی و عوامل موثر برآن

ایده ساده ای که تمام صنعت رو گرفت

آزمایش با چگالی

پمپ های استخراج نفت چطور کار می کنند؟

چرا بادکنک به دیوار می چسبد؟