بایگانی دسته: هم افزایی دبیران

open-ended problem

مساله باز پاسخ یا باز انتها مساله ای است که چند جواب درست دارد . نقش این نوع مسایل در باز کردن دریچه تفکر واگرا و تقویت خلاقیت بی بدیل است . به این مسایل open ended problem or open ended question

تفکر واگرا و سیال شدن ذهن

سیال شدن ذهن کم کم و با دیدن ایده ها ی مختلف اتفاق می افتد ، نه اینکه یکباره بوجود بیاید یا مادرزادی باشد . در اینجا چند مثال مهیج را برای نمایش مفهوم اورده ام

تفکر واگرا

یک مساله بسیار جالب باز انتها و خلاقیت برای تقویت تفکر واکرا

جواب مساله مطرح شده باز پاسخ

مساحت مربع معما

reuleaux

مثلت رولو شکلی است که از تقاطع سه دیسک دایره‌ای تشکیل شده‌است که مرکز هر یک از دایره‌ها روی محل برخورد دو تای دیگر است. مرز آن خمی با پهنای ثابت است. به جز دایره، مثلث رولو ساده‌ترین و شناخته‌شده‌ترین خم با پهنای ثابت است

Image processing

پردازش تصویر به زبان ساده

پردازش تصویر (به انگلیسی: Image processing) امروزه بیشتر به موضوع پردازش تصویر دیجیتال گفته می‌شود که شاخه‌ای از پردازش سیگنال است که با پردازش سیگنال دیجیتال که نماینده تصاویر برداشته شده با دوربین دیجیتال یا اسکن شده توسط اسکنر هستند سر و کار دارد.