همه‌ی نوشته‌های Khosrotash#

Piet Blom cube houses

معمار هلندی پیت بلوم “خانه های مکعب” را در سال 1978 طراحی کرد. هر مکعب به گونه ای است که یکی از مورب های فضایی مکعب عمودی است و 3 طبقه دارد (2 طبقه مثلثی و طبقه اصلی شش ضلعی)

مطرح کردن چنین ایده هایی می تواند نقش بسزایی در یادگیری دانش اموزان داشته باشد.

ضریب همبستگی

ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجهٔ رابطهٔ یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است. ضریب همبستگی، یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین دو متغیر است. شدت رابطه و همچنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) را نشان می‌دهد. این ضریب بین ۱ تا ۱- است و در صورت عدم وجود رابطه بین دو متغیر، برابر صفر است.

اگر بدانیم کاربرد های ریاضی در زندگی ما ….(که البته در همه چیز هست) ولی کمی آشنا بشویم . خواندن ریاضی بسیار بسیار لذت بخش خواهد بود. کمکی به معلمین در جهت معرفی یک کابرد ساده از چهار ضلعی با اضلاع ثابت ولی زاویه های متغیر #خسروتاش_پروداکشن

محتوای اکثر دروس

http://mazandmohtava.ir

در اینجا با انتخاب مقطع محتوا های مناسبی از دروس در مقاطع مختلف می توانید در دسترس داشته باشید.

طرح بارگذاری دروس مختلف در اف تی پی استان مازندران به صورت پایلوت در ابتدای سال تحصیلی 99 انجام و کیو آر کد نیز بر همین اساس به اهتمام دکتر حامد نیک پی انجام و به ثمر رسید/