بایگانی دسته: آنالیز و محاسبات عددی

ضریب همبستگی

ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجهٔ رابطهٔ یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است. ضریب همبستگی، یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین دو متغیر است. شدت رابطه و همچنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) را نشان می‌دهد. این ضریب بین ۱ تا ۱- است و در صورت عدم وجود رابطه بین دو متغیر، برابر صفر است.

اگر بدانیم کاربرد های ریاضی در زندگی ما ….(که البته در همه چیز هست) ولی کمی آشنا بشویم . خواندن ریاضی بسیار بسیار لذت بخش خواهد بود. کمکی به معلمین در جهت معرفی یک کابرد ساده از چهار ضلعی با اضلاع ثابت ولی زاویه های متغیر #خسروتاش_پروداکشن

مونت کارلو

انتگرال گیری تصادفی

سوزن بوفون

چرا شانس هر کدام از اعداد تاس یک ششم است ؟

شبیه سازی پرتاب سکه برای بدست اوردن احتمال شیر یا خط

شبیه سازی پرتاب تاس برای بدست اوردن احتمال

رگرسیون

رگرسیون خطی

Regression

ضریب همبستگی

چارک ها بدون فرمول

بدست اوردن چارک ها در حالت داده های جدولی چندان کار آسانی هم نیست و باید فرمول های نسبتا پیچیده ای را حفظ کرد . در حالیکه با نمودار بسیار ساده تر و دقیق تر میشه اینکار رو انجام داد. این اموزش بدرد همه می خورده .با احترام خسروتاش

توزیع نرمال

محاسبه حجم پت

آنالیز و محاسبات عددی

دترمینان

ماتریس وارون به سه روش استاندارد

انتگرال گیری عددی

معرفی و شکل و شمایل روش های بیسیک مثل جمع چپ و جمع راست و نقطه میانی ، روش ذوزنقه ای و همچنین روش سیمپسون

انتگرال گیری به روش ریمانی

انتگرال لبگ در مقابل ریمان

در درس آنالیز حقیقی ارشد ریاضی و برق و … شما انتگرال لبگ را می خوانید اما تفاوت اصلی ریمان و لبگ چیست ؟ اینجا جوابش را بگیرید

انتگرال لبگ در مقابل ریمان

تجزیه چولسکی

در جبر خطی تجزیه چولسکی (انگلیسی: Cholesky decomposition) یا فاکتورگیری چولیسکای یک تجزیهٔ ماتریس هرمیتی، ماتریس مثبت معین به ضربی از یک ماتریس پایین مثلثی و ترانهاد مزدوج آن است که برای راه‌حل‌های کارآمد عددی به مانند روش مونت‌کارلو به کار گرفته می‌شود که توسط André-Louis Cholesky برای ماتریس‌های حقیقی کشف شد. هنگامی که قابل به کارگیری باشد، تجزیهٔ چولیسکای دوبرابر سریعتر از تجزیه ال یو برای حل دستگاه‌های معادلات خطی است.

rank رتبه ماتریس

انتگرال گیری به روش ذوزنقه

شبیه سازی پرتاب تاس برای بدست اوردن احتمال

محاسبه ترکیب به صورتی بسیار ساده و سریع

رگرسیون خطی