بایگانی دسته: تفکر واگرا

تفکر واگرا و خلاقیت درهم تندیده شده اند

ایده های جالب

برای خلاق شدن یک راه وجود دارد و آن دیدن خلاقیت بقیه است. هیچ کسی از شکم مادر خلاق بدنیا نمی اید بنابراین به جهت حلاق شدن چنین مواردی را ببینید . البته ابن محتوای خودم نیست بلکه جمع اوری از کلیپ های زیادی در وب است