بایگانی دسته: ریاضی زیبا

Piet Blom cube houses

معمار هلندی پیت بلوم “خانه های مکعب” را در سال 1978 طراحی کرد. هر مکعب به گونه ای است که یکی از مورب های فضایی مکعب عمودی است و 3 طبقه دارد (2 طبقه مثلثی و طبقه اصلی شش ضلعی)

مطرح کردن چنین ایده هایی می تواند نقش بسزایی در یادگیری دانش اموزان داشته باشد.

ریاضی و فیزیک وعلوم و…

هذلولی امواج

لیساژو

هولوگرام چگونه کار می کند؟

کاربرد های روزمره بیضی، سهمی و هذلولی

اینرسی به زبان ساده

تعیین ارتفاع اهرام مصر با تشابه مثلث

مقاومت الکتریکی و عوامل موثر برآن

ایده ساده ای که تمام صنعت رو گرفت

آزمایش با چگالی

پمپ های استخراج نفت چطور کار می کنند؟

چرا بادکنک به دیوار می چسبد؟