بایگانی دسته: فیلم ترسناک

هیچ توضیحی نداریم . فقط ببنید

اخطار جهت خالی نشدن کارت بانکی تان

مراقب باشید کارت های بانکی تان خالی نشود . این توضحات را با دقت گوش کنید و انتشار دهید . در صفحات پرداخت بانکی دو نکته بسیار مهم وجود دارد یکی پروتکل https اول ادرس بار سایت . دوم ظاهر شدن کلمه شاپرک در عبارت url ذکر شده . این فیلم به زبان ساده به شما اموزش می دهد