بایگانی دسته: open ended problem

open-ended problem

پرشدن آب در ظرف

یک مثال بسیار مفید و زیبا که قبل از درس دادن آهنگ تفییر و مشتق و توابع صعودی و حتی تدریس مشتق دوم و کاربرد آن بسیار مفید می باشد .