داستان مغناطیس به روایتگری خانم دکتر کریمی قسمت 3

روزمه بسیار مختصر از استاد پگاه کریمی :

مولف کتب آموزشی فیزیک یازدهم ریاضی و تجربی انتشارات گل واژه

کتاب تست کنکور فیزیک دهم و یازدهم انتشارات علوی

طراح تست و گزینشگر آزمون های کانون فرهنگی آموزش(قلمچی)