محتوای اکثر دروس

http://mazandmohtava.ir

در اینجا با انتخاب مقطع محتوا های مناسبی از دروس در مقاطع مختلف می توانید در دسترس داشته باشید.

طرح بارگذاری دروس مختلف در اف تی پی استان مازندران به صورت پایلوت در ابتدای سال تحصیلی 99 انجام و کیو آر کد نیز بر همین اساس به اهتمام دکتر حامد نیک پی انجام و به ثمر رسید/

پدر فقیر پدر پولدار

رابرت كیوساكی داستان دو پدر را در این كتاب ذكر می كند كه هریك با القاء نگرش خود به فرزندان باعث موفقیت يا عدم موفقیت آنان می شوند. در واقع نویسنده تلاش دارد نقش باورها و تربیت والدین در شكل گیری توانمندی های ما را متذكر شود.

كتاب قورباغه را قورت بده

كتاب قانون توانگری

خانم پاندر در این كتاب به دیدی معنوی به معقوله تحول فردی می نگرد. او به بهانه هایی كه افراد برای عدم قبول مسئولیت زندگی خود می آورند اشاره می كند و میگوید بجای بهانه تراشی به ظور مستقیم به سمت آنها حركت كنید.

كيمیاگر

در صفحات انتهایی کتاب هنگامی که جوان خود را در همان کلیسایی که گوسفندان را رها کرده بود میابد، و در زیر درختی به گنج دست میابد، ناگهان تمام معادلات ما بهم می خورد و گویی در پستوی ذهن خود به حقایق دست یافته ایم.

معرفی کتاب آپشن ب

كتاب ثروتمندترین مرد بابل

یکی از بهترین کتابها در زمینه توسعه فردی و تعالی سازمانی بود که تابحال دیدم و خوندم. حیفه ادم بمیره و این کتاب رو نخونده باشه

beauty

Nutcracker

Bicycle brake

The Parthenon. Athens معبد پارتنون

تالس برای تعیین ارتفاع

Scissor lift

عدد طلای در بنای مریم مقدس

اساس کار دستگاه های اسکن

چکش هیدرولیک

Hydraulic brake

Garage door درب پارکینگی جالب

Wiper washer

Frame saw

Legs of the cyclist

چکش اتوماتیک

Back and forth motion

Railway trolley

Intermittent power

Intermittent power

Automatic door closing

منگنه هیدرولیک (منگنه آبی)

جرثقیل ساده

بالابر با لوزی

سطل آشغال پدالی (مکانیزم)

گیرنده بشقابی چگونه عمل می کند

مطالب پایه

مورد نیاز همه دانش آموزا در هر سطح (مواردی که یادگرفتن آن سبب یادگیری بیشتر شما در سایر مطالب می شود) (یا برطرف کردن اشکالات کلیدی)

نابرابری (نهم به بالا)

تقسیم چند جمله ای بر چند جمله ای (نهم به بالا)

تقسیم چند جمله ای با ضریب منفی (نهم به بالا)

ساده سازی رادیکال های عددی (هشتم به بالا)

از قدر مطللق چی بیاریم بیرون ؟

شیرفهم کردن مفهوم قدر مطلق!!!!!!!!

یادگیری همیشگی جذر های مشهور (هفتم به بالا)

چرا عدد بتوان صفر میشه یک ؟

رسم رادیکال ایکس با نقطه یابی

اتحاد مزدوج

جزء صحیح

شامل دو فیلم از تعریف، معادله و نامعادله و رسم و…

توصیه : فیلم های مربوط به بدفهمی ها را ببینید

https://mathgifs.ir/category/بدفهمی ها/

معادله درجه 2 با روش کلی

Visual Mathematics