بایگانی برچسب: s

انتگرال

آموزش انتگرال قدم به قدم (مناسب برای همه ورودی های دانشگاه)

یا افرادی که انتگرال گیری را فراموش کرده و یا ضعف هایی دارند

در این سلسله آموزش ها قصد دارم انتگرال و مباحث و تکنیک های ان را از ساده به … پله به گله توضیح دهم. برای استفاده مناسب کاغذ و قلم همراه داشته باشد

بیشتر در مورد تفکیک کسر ها

کمی تکنیک در تفکیک کسر و تفکیک مثلثاتی

انتگرال جزء به جزء