بایگانی برچسب: s

آنالیز و محاسبات عددی

دترمینان

ماتریس وارون به سه روش استاندارد

انتگرال گیری عددی

معرفی و شکل و شمایل روش های بیسیک مثل جمع چپ و جمع راست و نقطه میانی ، روش ذوزنقه ای و همچنین روش سیمپسون

انتگرال گیری به روش ریمانی

انتگرال لبگ در مقابل ریمان

در درس آنالیز حقیقی ارشد ریاضی و برق و … شما انتگرال لبگ را می خوانید اما تفاوت اصلی ریمان و لبگ چیست ؟ اینجا جوابش را بگیرید

انتگرال لبگ در مقابل ریمان

تجزیه چولسکی

در جبر خطی تجزیه چولسکی (انگلیسی: Cholesky decomposition) یا فاکتورگیری چولیسکای یک تجزیهٔ ماتریس هرمیتی، ماتریس مثبت معین به ضربی از یک ماتریس پایین مثلثی و ترانهاد مزدوج آن است که برای راه‌حل‌های کارآمد عددی به مانند روش مونت‌کارلو به کار گرفته می‌شود که توسط André-Louis Cholesky برای ماتریس‌های حقیقی کشف شد. هنگامی که قابل به کارگیری باشد، تجزیهٔ چولیسکای دوبرابر سریعتر از تجزیه ال یو برای حل دستگاه‌های معادلات خطی است.

rank رتبه ماتریس

انتگرال گیری به روش ذوزنقه

شبیه سازی پرتاب تاس برای بدست اوردن احتمال

محاسبه ترکیب به صورتی بسیار ساده و سریع

رگرسیون خطی